MiG-KiT

Wat is MiG-KiT?

MiG-KiT is een initiatief van de Manuele Intelligentie Groep (MIG). Het is een startpakket voor basisscholen die meer aandacht aan manueel intelligente kinderen, aan techniek en de technische beroepen willen besteden.

migkit

MiG-KiT is een echte box, met de volgende inhoud:

*  de techniekmethode Proeven van Techniek, van uitgeverij Averbode

techniekmethode

*  een aantal gereedschappen om met deze methode aan de slag te gaan

migkit gereedschap

*  een aanbod van bedrijvenbezoeken, workshops en techniekevent

bedrijf9

De MiG-KiT wordt bekostigd door een subsidie van het Platform voor Betatechniek, aangevuld met de contributie van scholen en bedrijven.

Momenteel werken er 36 Waterlandse scholen met MiG-KiT. Op de pagina SCHOLEN staan alle deelnemende scholen vermeld.

De overhandiging van de MiG-KiT is een feestelijk moment op de deelnemende scholen. Hieronder een verslag in beeld en woord van de overhandiging op obs De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster.

techniekkist_001 techniekkist_004 techniekkist_002 techniekkist_003

Nog meer informatie over de MiG-KiT? Lees dit document….

MIG-KIT – MQ doet ertoe!