MIG

Wie of wat is MIG?

MIG DE FILM

De afkorting MIG staat voor M anuele I ntelligentie G roep. MIG startte in 2007 als werkgroep. Sinds oktober 2015 is MIG een vereniging met leden uit basisscholen, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven. MIG fuseerde in 2016 met de Technetkring Waterland tot MIG, Tech-netwerk van Waterland.

logo MIG nieuwMIG zag het levenslicht, toen twee van de huidige MIG-bestuursleden in de pauze van een groepsexcursie een Bossche bol nuttigden, ergens in Brabant. Het gesprek kwam op kinderen met een vorm van manuele intelligentie (technisch talent). Hoeveel ruimte is er voor hen in het basisonderwijs?

optisch bedrog

Gaat niet alle belangstelling uit naar de leervakken? Is het niet zo, dat een havo-vwo advies het ideaal is, vooral voor de ouders? Waar blijft de trots op leerlingen met een vmbo-advies? En als je dan toch kiest voor het vmbo, wordt de manueel intelligente leerling dan niet opnieuw ontmoedigd, omdat de basisvorming relatief weinig praktijklessen techniek omvat? En als het havo of vwo wordt, is daar dan enige integratie van techniek mogelijk?

P1030139

Manueel intelligente leerlingen houden immers niet van leren uit boeken?

P1010076Kortom, in dit gesprek in het voorjaar van 2007 werd de basis gelegd voor MIG. Haar waardering voor de manuele intelligentie, meer aandacht voor techniek en technische beroepen, ruimte voor praktijklessen techniek in het voortgezet onderwijs werden de speerpunten van deze werkgroep.

De groep groeide met vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven in de regio en een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven. Negen jaar bestaat de groep nu al.

061813 Uitreiking Discovery Cup Willem de Zwijgerschool, foto Ria Houweling 20247

Bij de eerste uitreiking van de Discovery Cup gemaakt fotograaf Ria Houweling een foto van MIG-werkgroepleden met de winnende leerlingen.

Schoolbezoeken (aan deelnemende én nieuwe basisscholen) worden jaarlijks afgelegd door MIG-operationele teamleden Ans Gerritsen en Elly Linger

P1070129

Sinds 2020 is ook José Stander operationeel teamlid. Maurits Wagenaar is al vier jaar ambassadeur voor het bedrijfsleven. In deze functie stimuleert hij bedrijven hun betrokken om te zetten in een lidmaatschap van MIG.

De visie van MIG wordt beschreven in het onderstaande document.

MIG-KIT – MQ doet ertoe!

Er zijn contacten gelegd met CITO en SLO om de manuele intelligentie meetbaar in kaart te brengen.